FAQ

Q: Het Plankostenfonds kan onder voorwaarden een renteloze lening verstrekken aan particulieren die gezamenlijk willen bouwen. Waar komt dit geld vandaan?
A: Het Plankostenfonds werkt in opdracht van Rabobank, gemeenten en provincies. Zij zorgen voor de financiering van een Plankostenfonds.

Q: Wij kunnen dankzij de renteloze lening van het Plankostenfonds ons zelfbouwproject opstarten. Hoe zit het met het aflossen van deze lening?
A: Een renteloze lening waarmee u de plankosten kunt betalen, loopt gemiddeld één à twee jaar. Aflossen doet u als de grond aan u wordt geleverd, met de hypothecaire lening op uw woning.

Q: De Rabobank financiert het Plankostenfonds, samen met de gemeente. Zijn wij daarom verplicht om in een later stadium onze hypotheek ook bij de Rabobank af te sluiten?
A: Nee. U bent vanzelfsprekend van harte welkom om uw hypotheek af te sluiten bij de Rabobank, maar dit is zeker geen verplichting.

Q: Hoe kan het dat de lening renteloos is?
A: Op sommige locaties zijn gemeente, provincie en Rabobank bereid om ook de rentekosten te betalen, waardoor u dat als vereniging niet hoeft te doen. Deze voorwaarden zijn per gemeente verschillend.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone