Zelfbouw project Hof van Wijk succesvol

Het Plankostenfonds is een prettige steun in de rug geweest voor een meerderheid van de toekomstige bewoners van CPO project Hof van Wijk. Het plan is met succes gerealiseerd. Bijzonder aan dit zelfbouw project in Wijk bij Duurstede is de diversiteit aan (toekomstige) bewoners. Hier laten zowel jonge starters van begin twintig als doorstromers en senioren van boven de 80 hun woning bouwen.

Invulling samen met architect

CPO zelfbouw project Hof van Wijk bestaat uit 29 kavels waarop de bewoners zelf hun compacte woningen laten bouwen. Elk huis heeft een kleine privé-tuin en daarnaast is er een grote gemeenschappelijke tuin met bankjes en fruitbomen. ‘Bewoners hebben dat samen met de architect ingevuld,’ zegt Bob van Leeuwen, CPO procesbegeleider van Blok8.

Renteloze lening Plankostenfonds

De samenwerking met het Plankostenfonds voor CPO project Hof van Wijk is goed bevallen, zegt Van Leeuwen. ‘Het heeft eraan bijgedragen dat iedereen zich kon aansluiten bij dit project. Meer dan de helft van de deelnemers heeft gebruik gemaakt van de renteloze lening via het Plankostenfonds. Niet iedereen heeft immers een goed gevulde portemonnee of riante spaarrekening, dus het is waardevol gebleken. Een handig zetje in de rug van mensen die anders niet hadden kunnen meedoen.
Plankostenfonds voor Hof van Wijk succesvol afgesloten
CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Mensen die samen, in CPO-verband, zelf hun woning bouwen of laten bouwen, krijgen te maken met opstartkosten die ze nog niet met hun hypotheek kunnen financieren. Bijvoorbeeld voor de architect. Het Plankostenfonds kan een renteloze lening verstrekken aan mensen wanneer ze deze opstartkosten niet zelf kunnen bekostigen.

Hofwoningen met sociaal karakter

CPO project Hof van Wijk komt voort uit de wens van de gemeente Wijk bij Duurstede om meer woningen met een sociaal karakter te realiseren. ‘Hofwoningen, waar starters en senioren gezamenlijk kunnen leven. We hebben het in de aanloopfase dus veel over collectiviteit gehad, zoals de tuin. Vroeger zag je hier veel fruitgaarden. De toekomstige bewoners willen dit in de binnentuin weer terug laten komen en hebben dit samen met de architect vormgegeven.”
Er bleek veel animo te zijn voor de mix aan bewoners zoals de gemeente dat had bedacht, zegt Van Leeuwen. “Meer samen leven, meer met elkaar optrekken, dat is de bedoeling van deze hofwoningen. Tot nu toe gaat het allemaal heel leuk met elkaar. Ik ben benieuwd hoe het gaat als iedereen er daadwerkelijk woont.”

Voordelen van een CPO zelfbouw project

Voordeel van samen met anderen zelf je huis laten bouwen, is dat je elkaar al goed leert kennen voordat je je nieuwe woning betrekt. Je trekt immers samen op, bijvoorbeeld bij het laten ontwerpen. Van Leeuwen: “De toekomstige bewoners hebben veel invloed gehad op het ontwerp van hun woning en op de bouw. Bij CPO kun je zelf invulling geven aan je woonwensen en beslissen mee over de indeling, vormgeving en afwerking van de woning en de directe woonomgeving. Bewoners staan zelf aan het roer van de ontwikkeling van hun toekomstige woonhuis.”
Impressie cpo zelfbouw project Hof van Wijk

Plankostenfonds helpt CPO zelfbouw project op gang

Tanja Notten, projectleider van de gemeente Wijk bij Duurstede zei eerder in het Wijksnieuws.nl: “CPO wordt steeds vaker toegepast. In onze gemeente is een aantal succesvolle voorbeelden te vinden. Wij zijn blij met het Plankostenfonds omdat nieuwe CPO projecten daardoor makkelijker doorgang kunnen vinden.” Het Plankostenfonds richt per project een fonds op, doorgaans in samenwerking met de overheid en de lokale Rabobank. Voor CPO project Hof van Wijk hebben de provincie Utrecht, gemeente Wijk bij Duurstede en Rabobank Kromme Rijnstreek gezamenlijk € 120.000,- in het fonds ingelegd.
Gerwin Pol, Directeur Particulieren Rabobank Kromme Rijnstreek in het Wijksnieuws.nl: “Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid dragen we graag bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de Kromme Rijnstreek. En het past bij onze coöperatie: samen sta je sterk. Dat geldt zeker ook voor het CPO als bouwvorm.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Comments are closed.