Zelfbouw voor gemeente goedkoper en minder risicovol

Zelfbouw is voor een gemeente goedkoper en minder risicovol dan seriebouw. Dat valt op te maken uit onderzoek van minister Blok naar elf projecten waarbij de bewoners zelf hun woningen ontwikkelden, schrijft Cobouw op hun site.

Relatief weinig gemeenten bieden locaties aan of ondersteunen burgerinitiatieven op het gebied van zelfbouw. Deels vanwege het negatieve imago dat er heerst, stelt Esther Geuting op Cobouw. Zij deed namens Stec Groep onderzoek naar de verschillen in kosten tussen seriebouw en zelfbouw voor gemeenten. Verrassende uitkomst was dat zelfbouw naast projectmatige bouw een effectieve productiemachine voor gemeenten kan zijn.

Kosten gemeente voor zelfbouw 30% lager

Het onderzoek rekent af met een aantal heersende opvattingen over zelfbouw. De kosten die gemeenten maken voor zelfbouw zijn helemaal niet hoger dan voor seriebouw. Ze zijn juist bijna 30 procent lager. Verschillende voorbeelden tonen bovendien aan dat zelfbouw gemeenten op de langere termijn ook meer geld kan opleveren in de vorm van grondopbrengst. Bij zelfbouw hebben gemeenten ook meer grip op risico’s, staat in het onderzoek. “De kosten voor zelfbouw zijn in de onderzochte gevallen niet alleen beter inzichtelijk achteraf, ze zijn ook beter te ramen.”

Succesvolle zelfbouw vereist een strakke organisatie van gemeenten, stelt Geuting. Als die op orde is, kan het snel gaan. Maar niet als de gemeente zelfbouw inzet om ‘initiatiefnemers te knuffelen’ en het sociale imago een beetje op te poetsen. Dat leidt volgens Geuting juist tot frustraties, langere doorlooptijd en hogere kosten. Stec Groep bestudeerde elf zelfbouwprojecten. Geuting nuanceert daarom de uitkomsten. Ze benadrukt dat dit rapport geen pleidooi is vóór eigenbouw.

Zelfbouw mooie aanvulling

“Je moet het niet overal willen, maar als één op de vijf nieuwbouwwoningen via zelfbouw tot stand komt, zou dat heel mooi zijn. Dit rapport laat bovenal zien dat zelfbouw een aanvulling is op seriebouw om de woningmarkt als geheel meer vraaggericht te maken. Gemeenten hebben vaak het idee dat eigenbouw complexer en duurder is en langer duurt, maar dat imago hoeft niet waar te zijn.”

Almere koploper

Vooral in Almere gaat het al hard met zelfbouw. Ook Nijmegen, Oud-Beijerland, Den Haag, Amsterdam en Volendam zijn er ver mee. De verschillen per provincie zijn groot. In Noord-Brabant is zelfbouw traditioneel sterk ontwikkeld en in Noord-Holland gebeurt er nauwelijks iets met CPO.

Bron: Cobouw.nl en De Architect

Plankostenfonds gemeente Almere koploper

Gemeente Almere: koploper op het gebied van zelfbouw

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Comments are closed.