CPO vereniging Veenendaal-Oost opgericht

De CPO vereniging Veenendaal-Oost heeft een bestuur gekozen en daarmee is een belangrijke stap gezet voor het nieuwbouwproject van 14 koopwoningen in De Veenderij in Veenendaal. Gabino Dorigo van het Plankostenfonds verzorgde een presentatie tijdens het oprichten van deze CPO vereniging.

CPO onderscheidt zich van reguliere nieuwbouw, doordat de kopers al aan het begin van het ontwerptraject betrokken zijn bij het project. Al hun woonwensen kunnen direct vanaf het begin worden meegenomen, voor zover hun budget reikt. In het voortraject van een CPO bouwproject zijn er ook al kosten, bijvoorbeeld voor het inhuren van een ontwerper, architect en vaak ook een CPO begeleider. Een hypotheek afsluiten is in deze fase nog niet mogelijk en niet alle particulieren kunnen deze zogenoemde plankosten zelf financieren. Een plankostenfonds maakt het mogelijk om een renteloze lening af te sluiten voor de plankosten voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek.

Voor meer informatie over het oprichten van een CPO vereniging en financieren van plankosten voordat u een hypotheek afsluit, kunt u contact opnemen met Gabino Dorigo van het Plankostenfonds.

cpo vereniging veenendaaloost

CPO vereniging Veenendaal-Oost: op Eiland F in De Veenderij

De gemeente Veenendaal heeft twee percelen gereserveerd voor de CPO vereniging Veenendaal-Oost op Eiland F in De Veenderij, bestemd voor de bouw van 14 rijwoningen in de prijsklasse vanaf circa 180.000 euro vrij-op-naam. De uiteindelijke prijs van de woning is afhankelijk van de woonwensen en het budget van de individuele kopers. Hier vindt u meer informatie over CPO vereniging Veenendaal-Oost.

‘De kunst van het slagen van een CPO project is het samenwerken met professionals. CPO vereniging Veenendaal-Oost doet dit enerzijds door het inhuren van professionele begeleiding en anderzijds door al vanaf het begin van het project samen te werken met een ontwikkelende bouwer. In deze samenwerking verzorgt de bouwer de voorfinanciering van het project en draagt het risico van onverkochte woningen. Op deze manier is het risico voor de leden minimaal, met behoud van maximale invloed op het project,’ aldus bestuurslid Annelies Kraaiveld in de Veenendaalse Krant.

Inschrijven geïnteresseerden

Belangstellenden voor een CPO woning in Veenendaal kunnen zich vrijblijvend inschrijven op www.cpo-vo.nl. Op volgorde van inschrijving worden de belangstellenden te zijner tijd benaderd om een huis te kopen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Comments are closed.