Samen zelf bouwen

Uw droomhuis zelf bouwen, samen met anderen uw woonomgeving vorm geven. Als collectief zelf bouwen, verbouwen of herontwikkelen: het kan allemaal. En het mooie is: zelf bouwen is bouwen op maat. Wel zo handig. Eigen baas zijn en toch ook de zorgen en de kosten delen? Wij rollen graag de rode loper uit voor al uw wensen en ideeën. Om u op weg te helpen kunt u onze folder eens bekijken.

Zelf bouwen en plankosten

Voordat u als collectief daadwerkelijk met de bouw van start kunt gaan, heeft u ook al kosten. We noemen dit de plankosten. Bij plankosten kunt u denken aan het maken van het ontwerp en de kosten voor bijvoorbeeld een architect of bouwbegeleider. Een hypotheek afsluiten is in deze fase nog niet mogelijk. Hoe financiert u deze plankosten, vooruitlopend op uw hypotheek? En hoe maakt u een gedegen plan van aanpak? Wij denken met u mee!

Wat doet het Plankostenfonds?

Het Plankostenfonds helpt mensen bij het realiseren van collectieve woonplannen. Het uitwerken van uw woonidee tot een levensvatbaar en uitvoerbaar plan vraagt om tijd en expertise. Collectieve zelfbouw vraagt daarnaast om collectieve investeringen. Het Plankostenfonds stelt daarom geld en kennis beschikbaar aan particulieren die gezamenlijk willen bouwen. Samen werken aan een goed en doordacht plan waarmee u beslagen ten ijs komt: zo leggen wij de rode loper uit naar een succesvolle start van uw collectieve zelfbouwplan.

“Veel mensen gingen u voor. Wij weten wat werkt en wat niet. Om structuur te brengen in uw organisatie en in uw plannen kunt u beter vroeg dan laat professionele hulp inroepen.”

Het Plankostenfonds is een bewezen route naar succes waar het gaat om het realiseren van zelfbouw initiatieven. Van collectief woonidee naar uitvoerbaar bouwplan? Het Plankostenfonds maakt het mogelijk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone